13. NEDJELJA KROZ GODINU

02.07.2023

2023.

RASPORED SVETIH MISA

 

Nedjelja

2

Srpnja

 

07:00h

09:00h

10:30h

 

  11:00h

 16:00h

                                 XIII. NEDJELJA KROZ GODINU
Rana župna misa

OTOK: † čl. ob. GRABANT TOMO, KATARINA I VERONIKA

CIRKOVLJAN: † VLAH ANDRIJA, MARIJA,
 PINTARIĆ STJEPAN I  MARIJA

SVEČANA POLDANJICA: *† čl. ob. HREŠĆ ĐURO i MARIJA, *VUKOVIĆ VERICA (III.) i PETAR *ANTOLEK ANA, † čl. ob. ANTOLEK ĐURE i AGNEZE *NOVAK IVAN, ŠTEFANIJA, IVAN

Proštenje u župi Mala Subotica i zlatna misa vlč. Josipa Horvat

Zlatna misa u Legradu mons. Josipa Đurkana

Ponedjeljak

3

Srpnja

07:00h

 

Sv. Toma apostol

*POSAVEC JOSIP, FRANCISKA; HRŽIĆ MATIJA, KATARINA, JOSIP, AGNEZA, *ŽUBLJ ANA I DRAGUTIN

Utorak

4

Srpnja

07:00h

08:00h

PETKOVIĆ DRAGO, ANTUN I KATARINA

CIRKOVLJAN: ČELEBIĆ ŽELJKO (III.)

Srijeda

5

Srpnja

07:00h

 

08:00h

Sveti Ćitil i Metod – slavenski apostoli i zaštitnici Europe

MUSTAK IVAN † čl. ob. MUSTAK; HLIŠĆ, REŽEK I KOVAČIĆ ŽELJKO

CIRKOVLJAN: † čl. ob. KOVAČEVIĆ VERONIKA (III.)

Četvrtak

6

Srpnja

07:00h

08:00h

BLAŽINČIĆ ALOJZIJE, KOVAČ BOLTO I MARIJA

CIRKOVLJAN: ZADRAVEC KATARINA (III.)

Petak

7

Srpnja

07:00h

 

18:00h

Prvi petak

BENČ STANKA, DIMITRIJE; MIŠIĆ STJEPAN I ŠTEFANIJA

† čl. ob. BIHAR JOSIPA; HORVAT STJEPAN, PAVAO I AGNEZA

MIKLOŠKA LENARD (III.) * PALAČIĆ MIROSLAV I ANA

* ZADRAVEC IVAN (III.)

Subota

8

Srpnja

07:00h

 

15:00h

† čl. ob. PAVČEC, CRKVENČIĆ, VAUPOTIĆ I SLAVIČEK

JAMBROVIĆ MARIJA; IVIĆ ĐURO, MANDA, LUCA I MARKO

KRŠTENJE: BELIĆ LIAM, sin Davora i Sare r. Štefan

 

Nedjelja

9

Srpnja

 

07:00h

09:00h

09:00h

 

 

10:30h

 

 

 

 

                                 XIV. NEDJELJA KROZ GODINU
Rana župna misa

CIRKOVLJAN: † čl. ob. PEČARKO I JURČEC

OTOK: SRAKA IGNAC, IVAN, MARIJA; NOVAK PAVAO, MARIJA,  

ROK, MARIJA, ZUPAN JELENA, FRANC,
BOŽEK JOSIP, KATARINA, ROZALIJA

SVEČANA POLDANJICA: *GORIČANEC JELENA I LEOPOLD

*ŽEŽELJ NADA; PATAFTA VALENT I MARIJA

*CVITKO JOSIP, MARIJA † čl. ob. MLINAREC

*ŽIDOV VLADIMIR; DOLENEC STJEPAN I ŠTEFANIJA

KRŠTENJE: ADRIJAN ZADRAVEC, sin Borisa i Jelene r. Radović

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat