15. nedjelja kroz godinu

12.07.2020

XV.  NEDJELJA KROZ GODINU 12. 7. 2020.

                   7:00 sati: rana župna misa

                    9:00 sati: Otok: *GRABANT TOMO, KATARINA I VERICA

                    9:00 sati: Cirkovljan: *HLIŠĆ JOSIP, LÖFLER REINER

                    10:30 sati: poldanjica: *ŽIDOV IVAN; *CVITKO JOSIP; +čl. ob. MLINAREC MIJO I MARIJA; *KANIŽAJ MARIJA, MALEK TOMO; ANĐELA, ANTUN I STJEPAN

                    11:30 sati: krštenje: Isabella Žvorc


13.7. ponedjeljak      Majka Božja Bistrička - spomendan

                                7:00 sati: *ZAHVALNICA MAJCI BOŽJOJ BISTRIČKOJ; *MALEK MAGDALENA, MARIJA I TOMO; *MIHAC IVAN

                                18:00 sati: *PEČATNIK JAKOB, +čl. ob. PEČATNIK I ROJKO; *KANIŽAJ VINKO, JOSIP, KARLO, FRANCISKA; NOVAK JOSIP I KATARINA; *ZAHVALNICA


14.7. utorak             7:00 sati: *KOVAČIĆ JOSIP, JELENA I JOSIP; *BELIĆ TOMO           

15.7. srijeda            Sv. Bonaventura, biskup i crkveni naučitelj; spomendan

                                7:00 sati: *FILIPIĆ ZLATKO, +čl. ob. FILIPIĆ I MLINAREC; *GRADEČAK STJEPAN


16.7. četvrtak         Bl. Djevica Marija od brda Karmela – Gospa Karmelska

                7:00 sati: *VLAH IVAN, ANDRIJA I MARGITA (II.); *HORVAT STJEPAN, KATARINA; JURIĆ STJEPAN, BISERKA, SANELA I GOTAL EVA; *HOZMEC RUDOLF, KATARINA, FRANJO; BALENT FLORIJAN, MAGDALENA


17.7. petak            7:00 sati: *ANA BOROVIĆ, +čl. ob. BOROVIĆ I VARGA

                               18:00 sati: *KOLENKO BRANKO, ANTUN, MARIJA; +čl. ob. KOLENKO I KOCIJAN; *JAMBROVIĆ MARIJA (II.)

                             Prije svete mise: prilika za sv. ispovijed; poslije mise: priprema za sakramente


18.7. subota         6:00 sati: župna crkva: blagoslov hodočasnika na Mariju Bistricu

                                   7:00 sati: *ŠESTAN ĐURO I TEREZIJA; *PAVČEC IGNACIJE, KATINKA, VINKO, TEREZIJA,

                                                  +čl. ob. CRKVENČIĆ, VAUPOTIĆ I SLAVIČEK; *KAVRAN NIKOLA, KATARINA I FRANCISKA; *KOLAREK STJEPAN I JELENA

                             17:00 sati: krštenje: Vid Mario Sinković

                             18:00 sati: krštenje: Mila Bukal    


XVI.  NEDJELJA KROZ GODINU 19. 7. 2020.

                 7:00 sati: rana župna misa

                  8:30 sati: Otok: *SRAKA IGNAC, IVAN, MARIJA; NOVAK PAVAO, MARIJA, ROKO, ZUPAN FRANC, JELENA; BOŽEK JOSIP I KATARINA

                  8:30 sati: Cirkovljan: *MIHALJAC STJEPAN, +čl. ob. NOVAK STJEPANA;

     *NAJMAN KARLO, +čl. ob. HORVAT ANDRIJE

                  9:30 sati: poldanjica: *BERMANEC JAKOB, EMILIJA, IGNAC I CECILIJA; *+čl. ob. MEZGA I HALONJA; PIGAC VINKO I MARIJA; *HOZJAK JOSIP I ALOJZ   


 TISAK: Glas Koncila, Glasnik SiM (dvobroj: 7. i 8. mjesec); Listić sv. Jakoba

   - na misama moramo poštovati mjere zaštite zdravlja; bilo bi dobro nositi zaštitne maske, uz držanje razmaka.

   - od sljedeće nedjelje počinje ljetni raspored nedjeljnih svetih misa.

   - u ponedjeljak je slavlje sv. potvrde u Donjem Vidovcu i u Donjoj Dubravi, a u subotu u Draškovcu i u Goričanu.

   - u subotu naša župa hodočasti na Mariju Bistricu; ove godine, iznimno, ići će se automobilima. Blagoslov hodočasnika bit će u našoj župnoj crkvi u 6:00 sati ujutro. Okupljanje na trgu pred crkvom Majke Božje Bistričke i zajednički ulazak u svetište predviđen je u 9:00 sati.

   - sljedeće nedjelje u Sv. Jurju u Trnju je “Škapularsko proštenje”; svetu misu u 11:00 sati predvodi mr. Damir Bobovec, a tom prigodom župnik vlč. Darko Kelemenić proslavit će 25 godina svećeništva. Proštenju prethodi trodnevna duhovna priprava (četvrtak-petak-subota; 18:00 sati – sveta ispovijed; 19:00 sati – sveta misa) koju predvodi vlč. Toni Štefan.

   - prijava prvopričesnika za sljedeću vjeronaučnu godinu – podignite prijavnice za vašu djecu u sakristiji!

     OZIV: Marko Horvat i Dina Kežman

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat