15. NEDJELJA KROZ GODINU

16.07.2023

2023.

RASPORED SVETIH MISA

 

Nedjelja

16

Srpnja

 

07:00h

09:00h

10:00h

 

 

 11:00h

                                 XV. NEDJELJA KROZ GODINU
Rana župna misa

CIRKOVLJAN: ZADRAVEC KATARINA (III.)

POLDANJICA: *ZVONAREK FRANJO i STANKO
*HREŠĆ ĐURO i MARIJA

*Zahvalnica za 50.g. braka Đuro Huzanić i Verica r. Čmrlec

*† čl. ob. HUZANIĆ i ČMRLEC

Proštenje Gospa Škapularska u župi Sveti Juraj u Trnju i sv. Margarete u Donjoj Dubravi

Ponedjeljak

17

Srpnja

07:00h

 

 
18:00h

*OTO MARIJA, STJEPAN, DRAGUTIN, † čl. ob. OTO i LOTAR
*BERTA KALŠAN i ANA BOROVIĆ
*ŠESTAN LJUBICA i IVAN

Zahvalnica Srcu Isusovom i Bezgrešnom Srcu Marijinu za 90. godina života Ana Kemec r. Najman ; † čl. ob. KEMEC i JOSIP KEMEC

Utorak

18

Srpnja

07:00h

† čl. ob. KAVRAN, NIKOLA, KATARINA, STJEPAN

Srijeda

19

Srpnja

07:00h

08:00h

 

ROĐAK FRANJO i CECILIJA

CIRKOVLJAN: Na nakanu   

Četvrtak

20

Srpnja

 

07:00h

18:00h

Spomendan: Ilija Tišbijac, prorok

Na nakanu

VLADIMIR BLAŽEKA (II.)

Petak

21

Srpnja 

07:00h

16:30h

KRAMAR ANA, † čl. ob. BIHAR

Vjenčanje: Dario Horvat i Martina Gal

Subota

22

Srpnja

 

07:00h

 
13:00h

18:00h

Spomendan: sv. Marija Magdalena

*MUSTAK MAGDALENA, PAVAO, IVAN, STJEPAN, † čl. ob. HLIŠĆ
*NAJMAN AUGUST *Na nakanu

Krštenje: Toma Oto, sin Vinka Oto i Rute r. Krušelj

Prvi dan trodnevne priprave za župno proštenje sv. Jakoba ap. st. (vlč. Toni Štefan)
† čl. ob. KOLAREK STJEPAN i JELENA

 

Nedjelja

23

Srpnja


07:00h

09:00h

 09:00h
10:30h

 

                                 XVI. NEDJELJA KROZ GODINU
Rana župna misa

CIRKOVLJAN: KUSTIĆ STJEPAN, EMILIJA, ZADRAVEC STJEPAN i ĐURO

OTOK: *FILIPIĆ IVAN, ANGELA, IVAN, KATARINA; KRAMAR MIRKO, NADA, MILICA; TOPLEK ALEKSA, JAKOB, DRAŽEN, IVAN; KOŠAK ĐURO i KOČIĆ FRANJO               

Drugi dan trodnevne priprave za župno proštenje sv. Jakoba ap. st.

POLDANJICA: *ZVORNIK FRANJO, ROZALIJA, JOSIP, TOMO i ĐURO; VLADIMIR, FILIPIĆ FRANCISKA i ALOJZIJE *ŠTAMPAR DRAGICA, STJEPAN i ĐURO

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat