16. nedjelja kroz godinu

19.07.2020

XVI.  NEDJELJA KROZ GODINU 19. 7. 2020.

7:00 sati: rana župna misa

8:30 sati: Otok: *SRAKA IGNAC, IVAN, MARIJA; NOVAK PAVAO, MARIJA, ROKO, ZUPAN FRANC, JELENA; BOŽEK JOSIP I KATARINA

8:30 sati: Cirkovljan: *MIHALJAC STJEPAN, +čl. ob. NOVAK STJEPANA;

     *NAJMAN KARLO I SLAVICA, +čl. ob. HORVAT ANDRIJE

9:30 sati: poldanjica: *BERMANEC JAKOB, EMILIJA, IGNAC I CECILIJA; *+čl. ob. MEZGA I HALONJA; PIGAC VINKO I MARIJA; *HOZJAK JOSIP I ALOJZ; *GORIČANEC JELENA I LEOPOLD (II.)


20.7. ponedjeljak      7:00 sati: *ZIMPRICH MILICA; *LESINGER ANTUN I MARIJA; *STRNAD DRAGUTIN, JOSIP; +čl. ob. STRND I PANIĆ


21.7. utorak                7:00 sati: *BOŽEK ĐURO, IRMA, DRAGICA; ŠARKANJ AUGUST I IVKA;

                 *ŠTEFAN MAGDALENA, NIKOLA, DERTAR JUSTA I FRANJO


22.7. srijeda               Sveta Marija Magdalena, blagdan

  Trodnevnica            Ujutro nema svete mise!

                 18:00 sati: *NAJMAN AUGUSTIN; *MUSTAK MAGDALENA, +čl. ob. MUSTAK; +čl. ob.  HLIŠĆ, +čl. ob. ĐEBI MAGDALENA; ORŠULIĆ MANDA I JURE


23.7. četvrtak           Sv. Brigita, redovnica; zaštitnica Europe, blagdan

Trodnevnica           Ujutro nema svete mise!

                  18:00 sati: *ZVORNIK JOSIP, FRANJO; ROZALIJA; TOMO, ĐURO, VLADIMIR; FILIPIĆ ALOJZ I FRANCISKA; *MUŽANIĆ JOSIP I ANĐELA; *HABUŠ VALENT, KATARINA, SREĆKO I KREŠIMIR


24.7. petak            Ujutro nema svete mise!

   Trodnevnica      18:00 sati: *NOVAK JELENA, ANTUN, FRANJO, KATARINA; *VLAH IVAN (III.); *HAJDINJAK ROBERT (II.)


25.7. subota  Svetkovina sv. Jakoba ap. st., zaštitnika naše župe; Proštenje

                      7:00 sati: Rana župna misa

                     10:30 sati: Svečana poldanjica: predvodi vlč. Tomislav Kos; župnik u Pribislavcu; propovijeda vlč. Ivan Kljunić; župnik u Kotoribi (10. godišnjica svećeništva);

                  *ZA SVE PRELOČANCE; *LUKAČIĆ JAKOB I ANTONIJA; *TOMAŠIĆ KARLO, EMILIJA, DRAGUTIN, BISERKA I JASNICA

                          17:00 sati: krštenje: Franka Novak

                          18:00 sati: Večernja sveta misa; Zahvalnica

                                             Krštenje: Lea Bogomolec


XVII.  NEDJELJA KROZ GODINU 26. 7. 2020.

                 7:00 sati: rana župna misa

                  8:30 sati: Otok: *REIF ANTUN, +čl. ob. REIF I BURIĆ

                  8:30 sati: Cirkovljan: *KUSTIĆ STJEPAN I EMILIJA, +čl. ob. KUSTIĆ

                  9:30 sati: poldanjica: *BELIĆ IVAN I ANA; *KRAMAR ANA r. BIHAR; *+čl. ob. ŠTEFAN FRANJO I ANA; +čl. ob. ŠTEFAN

                  11:30 sati: krštenje: Jakov Horvat


     TISAK: Glas Koncila, Kana, Radosna vijest, Listić sv. Jakoba

   - na misama moramo poštovati mjere zaštite zdravlja; treba nositi zaštitne maske i držati razmak.

   - u nedjelju se nastavlja ljetni raspored nedjeljnih svetih misa.

   - danas je “Škapularsko proštenje” u Sv. Jurju u Trnju; svetu misu u 11:00 sati predvodi mr. Damir Bobovec, a tom prigodom župnik vlč. Darko Kelemenić proslavit će 25 godina svećeništva. Ujedno je i proštenje sv. Margarete u Donjoj Dubravi.

  - u utorak je klečanje u Maloj Subotici.

  - od srijede do petka u našoj župi bit će trodnevna priprava za župno proštenje. Svake večeri je krunica u 17:30 sati, prilika za svetu ispovijed i sveta misa u 18:00 sati.

  - prijava prvopričesnika za sljedeću vjeronaučnu godinu – podignite prijavnice za vašu djecu u sakristiji!

   OZIV: 1. Dalibor Strbat i Tanja Naranđa; 2. Denis Kemec i Ana Vojsk

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat