19. NEDJELJA KROZ GODINU

13.08.2023

2023.

RASPORED SVETIH MISA

 

Nedjelja

13

Kolovoza

 

07:00

09:00

09:00

10:30

                                 XIX. NEDJELJA KROZ GODINU
Rana župna misa

OTOK: MIKEC PAVAO, † čl. ob. MIKEC i BOŽIĆ

CIRKOVLJAN: *FILEŠ PETAR, MARIJA, † čl. ob. MESAREK i GUNC
                               * MARIJA i JOSIP TUREK; † čl. ob. TUREK

POLDANJICA: *MOŽEK STJEPAN, PAVAO, ANGELA; BELIĆ STJEPAN i
                                 MARIJA *STRAHIJA ANĐELA (II.)

Ponedjeljak

14

Kolovoza

 

07:00

 

18:00

18:00

Spomendan: sv. Maksimilijan Marija Kolbe, prezbiter i mučenik

*KOLAREK ŠTEFANIJA, STJEPAN i BOŽIDAR *FILIPIĆ IVAN, KATARINA, IVAN, ANĐELA; VUK IVAN, AGATA i LEONARD

CIRKOVLJAN: † čl. ob. NAJMAN i BERLJAK

SVETA MARIJA: mons. Josip Mrzljak; 3. dan trodnevnice; procesija sa svijećama nakon mise; prije mise ispovijed

Utorak

15

Kolovoza

 

 
07:00

09:00

09:00

11:00

SVETKOVINA: ZNESENJE BLAŽENE DJEVICE MARIJE NA NEBO
                                        ~ VELIKA GOSPA ~

Rana župna misa

POLDANJICA: Na čast Gospi

CIRKOVLJAN: SLAVIČEK SAŠA i IVAN

SVETA MARIJA: Hodočasnička misa za sve naše župljane – predvodi Antun
                                   Hoblaj, župnik

Srijeda

16

Kolovoza

 

07:00

11:00

18:00

Spomendan: Sv. Rok; sv. Stjepan Ugarski

*RUŽMAN ANTUN (III.) *† čl. ob. HORVAT KATARINA, FRANJO i KUKULIĆ ANA i CECILIJA

DRAŠKOVEC: Hodočasnička sveta misa

CIRKOVLJAN: † čl. ob. PUHALKOVIĆ, ŠESTAN, STRNIŠĆAK, JEĐUD, KOŠAK, NOVAK, ŠKODA, BELIĆ, BALENT

Četvrtak

17

Kolovoza

07:00

18:00

BERMANEC IVAN, EVA i ĐURO

Na nakanu

Petak

18

Kolovoza

07:00

16:00

17:00

*BELIĆ IVKA i EVA *SLAVIČEK TOMO, † čl. ob. SLAVIČEK i ZVORNIK VLADIMIR

Vjenčanje: Marko Belec i Anita Pavlic

Vjenčanje: Juraj Grabar i Marija Radiković

Subota

19

Kolovoza

07:00

17:00

KOŠAK FRANJO, † čl. ob. KOŠAK i NAJMAN

Vjenčanje: Nikola Zvonarek i Ivana Najman

Krštenje: Bruna Zvonarek

 

Nedjelja

20

Kolovoza

 

07:00

09:00

10:30

                                 XX. NEDJELJA KROZ GODINU
Rana župna misa

CIRKOVLJAN: FLETEN JOSIP, † čl. ob. FLETEN i GRUBER

POLDANJICA: *SOKAČ JOSIP, KARLO, JOSIP; STJEPAN i PROTEGA MARIJA i JOSIP *ČAVLEK IVAN

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat