Četvrta nedjelja kroz godinu

29.01.2023

2023.

RASPORED SVETIH MISA

 

Nedjelja

29

Siječnja

 

07:00h

09:00h

 

09:00h

10:30h

         ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

▫ Rana župna misa

▫ CIRKOVLJAN: KALŠAN MARIJA, ĐURO, LADISLAV, PETAR; GLAVINA BOŽIDAR, FRANCISKA, STJEPAN

▫ OTOK: ČONKAŠ IVAN

▫ POLDANJICA: † čl. ob. PIGAC VINKA i MARIJE; MEZGA IVANA i
  JELENE; HALONJA IVAN i MARIJA *ŠALKOVIĆ FRANCISKA i  
  FRANJO *GOLOMBOŠ IVAN(III.)

Ponedjeljak

30

Siječnja

07:00h

*NOVAK ANTUN, JELENA, FRANJO i KATARINA

*Na nakanu

Utorak

31

Siječnja

 

07:00h

Spomendan: Sv. Ivan Bosco, prezbiter i zaštitnik mladeži

*JOSIP MARTINEC *Na nakanu

Srijeda

1

Veljače

07:00h

*PETKOVIĆ FRANJO i AGNEZA

*SINKOVIĆ IVAN, MARIJA, TEREZIJA; VIHER MIJO i KATARINA

Četvrtak

2

Veljače

 

07:00h

09:00h

 

18:00h

BLAGDAN: PRIKAZANJE GOSPODINOVO - SVIJEĆNICA

VUK ZORAN; MALEK ANTUN; BERMANEC MARIJA i PERO

▫ CIRKOVLJAN: † čl. ob. BARANAŠIĆ, HORVAT MARIJA; BARANAŠIĆ
                              NIKOLA i OLGA

*RUŽMAN ANTUN; ŠPOLJAR ANA *KOVAČIĆ ŽELJKO

~ blagoslov svijeća i procesija sa svijećama ~

Petak

3

Veljače

 

 

07:00h

09:00h

18:00h

PRVI PETAK  ~ nakon 10h pohod bolesnicima (ispovijed i pričest) ~
Spomendan: Sv. Blaž, biskup i mučenik – blagoslov grla nakon misa

OTO DRAGUTIN, STJEPAN, MARIJA, † čl. ob. OTO i MUŽANIĆ

▫ CIRKOVLJAN: SAČER VINKO, ZLATKO i MILICA

*NOVAK BLAŽENKA i FILEŠ ĐURO
*BALENT BLAŽ; PAVČEC ERNEST, † čl. ob. BALENT, BOŽEK, PAVČEC

*ŠUPLJIKA BLAŽ i MARIJA

Subota

4

Veljače

 

07:00h

16:00h

17:00h

PRVA SUBOTA – molitva za svećenička i redovnička zvanja

HAJDINJAK MIHAEL i IGREC MARIJA

Krsno slavlje: MARTA MESARIĆ, kći Leonarda i Maje r. Pavuk

Krsno slavlje: ANDRO ŠTEFIČAR, sin Marka i Martine r. Sinković

 

Nedjelja

5

Veljače

 

 

07:00h

09:00h

09:00h

10:30h

           PETA NEDJELJA KROZ GODINU

                    Dan života

▫ Rana župna misa

▫ CIRKOVLJAN: KRUŠELJ MARIJA (III.) i JOSIP

▫ OTOK: ŠELJA KATARINA (III.)

▫ POLDANJICA: Krsno slavlje: ANDRIJA TUREK, sin Ivana i Martine r. Siladi
    *MLINAREC TOMO, ELIZABETA † čl. ob. GRAŠ, NOVAK i MLINAREC
    *PETKOVIĆ ANA, FRANJO i KATARINA
    *PETRIĆ IVAN i JULIJANA

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat