Prva korizmena nedjelja

26.02.2023

2023.

RASPORED SVETIH MISA

 

Nedjelja

26

Veljače

 

 

07:00h

09:00h

09:00h

10:30h

         PRVA KORIZMENA NEDJELJA

Rana župna misa

CIRKOVLJAN: ŽVORC ĐURO, IVAN, AGNEZA, † čl. ob. BILUŠ

OTOK: † čl. ob. KALŠAN TOME i ROKA

POLDANJICA: *ZVORNIK ZLATKO, FLORIJAN, MARIJA i IGNAC *LILEK NIKOLA, IVAN, MARIJA, STJEPAN i ANICA
*TOMAŠIĆ STJEPAN, JELENA, † čl. ob. KRUŠELJ i JAMBROVIĆ

Ponedjeljak

27

Veljače

07:00h

DERK ANTUN (II.)

Utorak

28

Veljače

07:00h

18:00h

REIF STJEPAN i MARIJA

CIRKOVLJAN: MIKEC ALEKSA (III.) † čl. ob. MIKEC i KRUŠELJ

Srijeda

1

Ožujka

07:00h

GLAVINA JELENA (II.)

Četvrtak

2

Ožujka

07:00h

 

JURAS IVAN, † čl. ob. JURAS i ŽBULJ

Petak

3

Ožujka

 

07:00h

18:00h

18:30h

PRVI PETAK – u jutarnjim satima pohod bolesnicima

Na čast Srcu Isusovu

Pobožnost križnoga puta – predmole krizmanici (8.b)

Na nakanu

Subota

4

Ožujka

 

07:00h

 

18:00h

PRVA SUBOTA – molitva za duhovna zvanja; kvatrena subota

KEČKEŠ VIKTORIJA, MARIJA, FRANJO, STJEPAN, † čl. ob. SINKOVIĆ ANTUN, MARIJA; HOZJAK FRANCISKA

 

Nedjelja

5

Ožujka

 

 

07:00h

09:00h

09:00h

10:30h

         DRUGA KORIZMENA NEDJELJA

Rana župna misa

CIRKOVLJAN: *REŽEK DANIJELA † čl. ob. REŽEK, MIHOCEK i
                                  LEVANČIĆ *FLETEN JOSIP

OTOK: ŠELJA KATARINA, STJEPAN, JOSIP, MAKSIMILIJAN i TEREZIJA

POLDANJICA: *BUBANIĆ IVAN, MARIJA, MOŠUNJAC LANA; VOJSK  JOSIP i KATARINA *HREŠĆ IVAN, † čl. ob. HREŠĆ i HORVAT

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat