Sedma nedjelja kroz godinu

19.02.2023

2023.

RASPORED SVETIH MISA

 

Nedjelja

19

Veljače

 

07:00h

09:00h

 

09:00h

10:30h

SEDMA NEDJELJA KROZ GODINU

▫ Rana župna misa

▫ CIRKOVLJAN: REŽEK MARIJA (III.) i FRANJO

▫ OTOK: ČONKAŠ PAVAO, TEREZIJA, † čl. ob. ČONKAŠ i KEČKEŠ

▫ POLDANJICA: *RUŽMAN MARIJA i JAKOB (preč. Josip Ružman) *Zahvala za oporavak i primljene milosti *MIKULAN MARGARETA; PETKOVIĆ DRAGO † čl. ob. ŠOPAR *ŠTAMPAR ĐURO, STJEPAN i DRAGICA                                

Ponedjeljak

20

Veljače

07:00h

BELIĆ ALOJZ, MALEK IVAN, FRANJO i MARIJA

Utorak

21

Veljače

07:00h

18:00h

BELIĆ TOMO i † čl. ob. HATLAK

GOLOMBOŠ IVAN

Srijeda

22

Veljače

 

07:00h

08:30h

18:00h

ČISTA SRIJEDA - PEPELNICA

SUŠEC IVAN, VERICA; † čl. ob. SUŠEC i POŽGAJ

▫ CIRKOVLJAN: LEGIŠA IZIDOR i MARIJA

KALŠAN PAVAO (II.)

Četvrtak

23

Veljače

07:00h

*HORVAT ANĐELA, VINKO, DRAGUTIN i STJEPAN
*RUŽMAN ANTUN i ANASTAZIJA, BOŽEK FRANJO i ŠTEFANIJA, POZNIĆ DRAGUTIN, VJENCESLAVA i NOVAK VILIM

Petak

24

Veljače

07:00h

08:00h

18:00h

DOLENEC FRANJO, EVA, ZDENKA, † čl. ob. DOLENEC i MALTARIĆ

▫ CIRKOVLJAN: PIGAC AMALIJA

Pobožnost križnoga puta – predmole krizmanici (8.a)

Subota

25

Veljače

07:00h

 

18:00h

*BLAŽEKA STJEPAN i VIKTORIJA
*BELIĆ JELA, FRANJO, GILJANOVIĆ DRAGICA i MIRKO

*BOROVIĆ ANA, † čl. ob. BOROVIĆ i VARGA

*ANTOLEK IVAN, MARIJA, ANTUN, CECILIJA, † čl. ob. KEČKEŠ

 

Nedjelja

26

Veljače

 

07:00h

09:00h

 

09:00h

10:30h

PRVA KORIZMENA NEDJELJA

▫ Rana župna misa

▫ CIRKOVLJAN: ŽVORC ĐURO, IVAN, AGNEZA, † čl. ob. BILUŠ

▫ OTOK: † čl. ob. KALŠAN TOME i ROKA

▫ POLDANJICA: *ZVORNIK ZLATKO, FLORIJAN, MARIJA i IGNAC  *LILEK NIKOLA, IVAN, MARIJA, STJEPAN i ANICA
 *TOMAŠIĆ STJEPAN, JELENA, † čl. ob. KRUŠELJ i JAMBROVIĆ

 

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat