Svetkovina Presvetog Trojstva

07.06.2020

PRESVETO TROJSTVO – SVETKOVINA –  7. 6. 2020.

7:00 sati: rana župna misa

9:00 sati: Otok: *+čl. ob. TOPLEK IVANA; FILIPIĆ IVANA I KRAMAR MIRKA

 9:00 sati: Cirkovljan: *HIŽMAN DRAGUTIN, CECILIJA I ŠVENDA TEREZIJA

10:30 sati: župna crkva - sveta misa proštenja Presvetog Trojstva (kapelica u Zvonimirovoj ulici): *RUŽMAN PAVAO, MARIJA; SABADI AUGUST I EVA; MARODI JOSIP I DRAGA; *BLAŽEKA JOSIP I MARIJA; SCHNORRENBERG WOLFGANG I ANA; *ŽEŽELJ IRENA, ŠOŠTARIĆ FRANJO; *NOVAK ŠTEFANIJA (III.)

18:00 sati: večernja sveta misa


8. ponedjeljak         7:00 sati: *MARCINJAŠ MARIJA; *MALEK IVAN; KATA I RUŽICA


9. utorak                 7:00 sati: *PETRIĆ TOMO, MARIJA, EMILIJA; VIDOVIĆ IVAN I JELENA;

                                               *HAJDINJAK FRANJO I MIRJANA


10. srijeda             7:00 sati: *NOVAK JOSIP, STJEPAN, MARIJA; ŠOPAR TOMO I JELENA; *FLETEN ANA I FRANJO; *PINTARIĆ STJEPAN, MARIJA; +čl. ob. BLAŽEKOVIĆ          


SVETKOVINA PRESVETOG TIJELA I KRVI KRISTOVE

TIJELOVO – 11. 6. 2020.

                             7:00 sati: rana župna misa

                             10:00 sati: svečana misa; poslije sv. mise: euharistijska procesija;

                                                                       *NOVAK ANTUN, JELENA, FRANJO I KATARINA


12. petak            7:00 sati: *NARANĐA ELIZABETA, IVAN I ĐUREK; *BALENT IVAN, KATARINA; ŠTEFANEC  ALOJZ I ŠTEFANIJA

                              18:00 sati: *RUŽMAN ANTUN, +čl. ob. KOLAR VINKA I LEGIN VINKA

                  Prije svete mise: prilika za sv. ispovijed; poslije mise: priprema za sakramente


13. subota                      Sveti Antun Padovanski, prezbiter i crkveni naučitelj, spomendan

                                 7:00 sati: *NA ČAST SV. ANTUNU; *NAJMAN ANTUN; *NAJMAN ANTONIJA, STJEPAN, IVAN; +čl. ob. BOŽEK; *MARCINJAŠ ANTUN, TEREZIJA, +čl. ob. MARCINJAŠ; *MALEK ANTUN I VUK ZORAN; *RUŽIĆ IVAN, KATARINA, +čl. ob. RUŽIĆ; *MIHALEC IVAN, FRANJO, VIKTORIJA, NOVAK MIJO I EVA; *JANUŠIĆ STJEPAN I KATARINA

                                  17:00 sati: krsno slavlje: 1. Tena Glavina; 2. Jakov Hižman; 3. Franka Novak                        

                                     18:00 sati: sveta misa: *PINTARIĆ JAKOB I APOLONIJA; STANČIN ANTUN I JULIJANA;

                                                                      *ŠTEFAN IVAN, JULIJANA; +čl. ob. SABO I KOČIŠ


11. NEDJELJA KROZ GODINU -  POSVETA CRKVE - 14. 6. 2020.

                      7:00 sati: rana župna misa

                      9:00 sati: Otok: *ROJKO IVAN I JOSIP

                      9:00 sati: Cirkovljan: *+čl. ob. HEMAR JELENA; JOSIP I PAVAO

                     10:30 sati: *PAHEK ANA, IVAN; HERCEG IGNAC I KATARINA;

                                      *BERMANEC IVAN, +čl. ob. KAVRAN, FELIKS, AGNEZA I AGATA

                      Poslije mise: krštenje: Lovro Vargek

                      18:00 sati: večernja sveta misa


     TISAK: Glas Koncila, MAK, Veritas, Marija, Listić sv. Jakoba

   - na svim misama moramo poštovati mjere zaštite zdravlja; bilo dobro nositi zaštitne maske, uz držanje razmaka.

   - u utorak je klečanje u Goričanu.

   - proba pjevanja za „Ribare sv. Jakoba“ bit će u utorak, 9. lipnja u 14:00 sati.

   - u četvrtak je svetkovina Presvetog Tijela i Krvi Kristove – Tijelovo, zapovijedani blagdan. Pozivamo sve župljane na svetu misu i euharistijsku procesiju.

     ŽUPNA KATEHEZA: Prvopričesnici: I. grupa: srijeda: 17:00 sati!

                                                           II. grupa: subota u 9:00 sati.  (po završetku kateheze – u srijedu u 17:45, odnosno u subotu u  9:45 sati – podjela prvopričesničkih haljina).                                                                             

                                      Krizmanici: I. grupa: srijeda u 15:00 sati

                                                          II. grupa: srijeda u 16:00 sati.

    OZIV: Hrvoje Mezga i Maja Ružman

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat