Treća korizmena nedjelja

12.03.2023

2023.

RASPORED SVETIH MISA

 

Nedjelja

12

Ožujka

 

07:00h

09:00h

09:00h

10:30h

TREĆA KORIZMENA NEDJELJA

▫ Rana župna misa

▫ OTOK: JOSIP SINKOVIĆ

▫ CIRKOVLJAN: † čl. ob. SETNIK JAKOBA i † čl. ob. LEGIŠA IZIDORA

▫ POLDANJICA: *ZVONAREK STJEPAN † čl. ob. ZVONAREK *KOVAČIĆ ANTUN *MUSTAČ IVAN † čl. ob. MUSTAČ *BELIĆ IGNAC i JELENA

Ponedjeljak

13

Ožujka

07:00h

*HOZJAK DRAGUTIN, MARIJA, IVAN, REGINA, LJUDEVIT, ŠTEFICA, IVAN, EUGEN i FLORIJAN

*LEGIN DRAGO, EMILIJA i NEVENKA

Utorak

14

Ožujka

07:00h

 

08:00h

*PANDUR FRANJO i MATILDA *VUK PAVAO i AGNA, † čl. ob. BAHLEN

▫ CIRKOVLJAN: HLIŠĆ TOMO; † čl. ob. HLIŠĆ i STRBAD

Srijeda

15

Ožujka

07:00h

ČIŽMEŠIJA JOSIP, KATARINA; POTARIĆ MIJO i SOKAČ STJEPAN

Četvrtak

16

Ožujka

 

07:00h

 

Trodnevnica sv. Josipu – zaštitniku Crkve, Hrvatske i obitelji

*SINKOVIĆ IVAN, † čl. ob. SINKOVIĆ (Ludbreška) *HOZJAK JOSIP i ALOJZ
*NOVAK JOSIP, KATARINA i KANIŽAJ VINKO

Petak

17

Ožujka

 

 

07:00h

18:00h

18:30h

Trodnevnica sv. Josipu – zaštitniku Crkve, Hrvatske i obitelji

Kursiljo vikend za krizmanike

GLAVINA JOSIP i ANTONIJA

Pobožnost križnoga puta – predmole kandidati za Krizmu  (7.a)

*BIHAR DRAGUTIN *DERK ANTUN (III.)

Subota

18

Ožujka

 

 

07:00h

 

 

                 Trodnevnica sv. Josipu – zaštitniku Crkve, Hrvatske i obitelji

                                           Kursiljo vikend za krizmanike
*ŠALKOVIĆ JOSIP, PETAR, AGNEZA i † čl. ob. TKALEC
*PONGRAC JOSIP, SLAVA, ZDRAVKO; BLAŽINČIĆ JOSIP
*† čl. ob. MEZGA i ŠESTAN

 

Nedjelja

19

Ožujka

 

 

07:00h

09:00h

 

10:30h

ČETVRTA KORIZMENA NEDJELJA

Kursiljo vikend za krizmanike

▫ Rana župna misa

▫ CIRKOVLJAN: *KEMEC JOSIP, † čl. ob. KEMEC FRANJO i MARIJA *PIGAC GABRIJEL i KATARINA; ROGINA MILKA; RADENČIĆ JOSIP

▫ POLDANJICA: *BETI JOSIP, STJEPAN; ZVONAREK STJEPAN, † čl. ob. ZVONAREK i BELIĆ *NARANĐA IVAN, ELIZABETA i ĐUREK *† čl. ob. GOLOMBOŠ JOSIP i IVAN *BELOVARI JOSIP i ZITA *† čl. ob. POTARIĆ JOSIPA i † čl. ob. ŽIDOV *RADIKOVIĆ JOSIP; † čl. ob. ZVORNIK ĐURO, MAGDALENA, IVAN, STJEPAN, ALOJZ i MILICA

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat