XVIII. NEDJELJA KROZ GODINU

01.08.2021

XVIII. NEDJELJA KROZ GODINU – 01.08.2021.

              07:00 sati Rana župna misa

              08:30 sati CIRKOVLJAN; +čl.ob. MIKEC-JURČAN i +čl.ob. STRAHIJA ĐURE;

              10:00 sati POLDANJICA; *OTO STJEPAN i MARIJA;

                          *MIŠIĆ STJEPAN, KATARINA i ŠTEFICA; *VUK IVANKA (III.)

              18:00 sati SV. HUBERT- Godišnjica POSVEĆENJA – PROŠTENJE

                                                  *KOČIŠ STJEPAN (III.)

                                      Zahvalnica za hodoćasnike


                          GOSPA OD ANĐELA – PORCIJUNKULA – proštenje u Čakovcu

02.08. ponedjeljak 07:00 sati   HABUŠ VALENTIN, KATARINA, SREĆKO i KREŠIMIR


03.08. utorak    Blaženi Augustin Kažotić

                          07:00 sati *VUK NIKOLA, AGNEZA MALINGER r. VUK;

                                      *ROĐAK JOSIP i SOFIJA;


04.08. srijeda    Sv. Ivan M. Vianney, arški župnik

                          07:00 sati *TKALEC VERICA, +čl.ob. DOLENČIĆ i KRALJ;

                                      *BOŽEK VINKO i MARIJA

                                      17:30 sati MISA ZA DOMOVINU


05.08. četvrtak  GOSPA SNJEŽNA – DAN ZAHVALNOSTI i HRVATSKIH BRANITELJA

                          Misa na TRSATU-Na čast GOSPI ZA ZAHVALU naše župe


06.08. petak     PRVI PETAK – PREOBRAŽENJE GOSPODINOVO

                          07:00 sati Na čast Krvi Kristovoj za duše u čistilištu; *ZORAN VUK;

                          08:00 sati CIRKOVLJAN; GLAVINA JELENA, FLORIJAN,

                                      +čl.ob. GLAVINA; +čl.ob. MIHOCI

                          18:00 sati Večernja misa


07.08. subota   07:00 sati *LESINGER ANTUN i MARIJA – POSAVEC FRANJO i ANKA

                                      *ANTOLEK NEVENKA;

              *SERMEK ANTUN, MARIJA, ANTUN, FRANJO, MARIJA, +čl.ob. JABUKA


XIX. NEDJELJA KROZ CRKVENU GODINU – 08.08.2021.

              07:00 sati Rana župna misa

              08:30 sati CIRKOVLJAN; GOSARIĆ MIJO, +čl.ob. GOSARIĆ i VAGAJ;

              10:00 sati POLDANJICA; Zahvalnica Majci Božjoj


   TISAK: Glas Koncila, Listić sv. Jakoba.

         - na misama moramo poštovati mjere zaštite zdravlja: nositi zaštitne maske i držati razmak.

         - Ljetni raspored Sv. Misa 07:00 – 08:30 – 10:00 sati.

         - Župno zavjetno HODOČAŠĆE NA TRSAT – 05.08.2021. (autobusom)- 130,00 kn,

           upišite se u sakristiji.

         - Oziv: Alen Viher i Iva Beti, Ivan Matković i Lorena Habjan

- BUS kreće prema TRSATU u 04:00 sata od župne crkve u Prelogu.

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat