X. NEDJELJA KROZ GODINU

06.06.2021

X. NEDJELJA KROZ GODINU – 06.06.2021.

     07:00 sati Rana župna misa

     09:00 sati CIRKOVLJAN; EKART ĐURO, ŽELJKO; BERMANEC FRANCISKA, VINKO i IVAN

     10:30 sati POLDANJICA; 1. ZVORNIK FLORIJAN, MARIJA i IGNAC;

                                                  2. PAHEK ANA, IVAN; HERCEG IGNAC i KATARINA;

                                  3. ŠKODA SANJA, IVAN, FRANJO, MARIJA, +čl.ob. PETKOVIĆ i KALŠAN


07.06. ponedjeljak    07:00 sati 1. GLAVINA MARIJA (III.) i IVAN ; 2. SVETEC CECILIJA (II.) i PAVAO

08.06. utorak           Trodnevnica Srcu Isusovu

                                  07:00 sati JELENA KOSEC (III.)


09.06. srijeda           Trodnevnica Srcu Isusovu

                                  07:00 sati REIF ANTUN, +čl.ob. REIF i HORVAT MARIJA

                                                  08:00 sati CIRKOVLJAN; GAŠPARIĆ SLAVICA, +čl.ob. GAŠPARIĆ


10.06. četvrtak          Trodnevnica Srcu Isusovu

                                  07:00 sati 1. FLETEN FRANJO i ANA, 2. HAJDINJAK FRANJO

                                  18:00 sati 1.HOZMEC KATARINA(III.); 2. NOVAK DRAGICA (II.)  i IVAN;

                                                  3. KOLENKO DRAGICA, +čl.ob.. RUŽIĆ, KOLENKO JOSIP,

                                                  +čl.ob. KOLENKO; JANUŠIĆ FRANJO, +čl.ob. JANUŠIĆ;


11.06. petak             SRCE ISUSOVO     

                                   07:00 sati Na čast Srcu Isusovu ;

                                           *MIHALEC IVAN, MARIJA, FRANJO, VIKTORIJA, NOVAK MIJO i EVA;

                                           *TOLJ BLAGO VLADIMIRA-ZVORNIK FRANJO i ROZALIJA

                                   18:00 sati OTOK; +čl.ob. KALŠAN TOMO


12.06. subota            07:00 sati  *KUKOLJ FRANJO, ŽEŽELJ ALEKSA i BARBARA ; *BLAŽINČIĆ JOSIP i MARIJA;

                                                  * HOZJAK ANTUN i LUCIJA; *NARANĐA ELIZABETA, IVAN i ĐUREK;

                                                  *BALENT IVAN i KATARINA; * MARCINJAŠ MARIJA

                                  16:30 sati Krštenje: Jona Čižmešija

                                  17:00 sati Vjenčanje: Ivan Halić i Paula Špoljarić

                                  18:00 sati Krštenje: Noa Lončarić


XI. NEDJELJA KROZ GODINU – NEDJELJA SRCA ISUSOVA

SV. ANTUN - 13.06.2021.

                   07:00 sati Rana župna misa

                   09:00 sati POLDANJICA; *MALEK ANTUN i VUK ZORAN;

                                                  *BOŽEK ĐURO, IRMA, DRAGICA-ŠARKANJ AUGUST i IVKA;

                                                  *BELIĆ ANTUN, ELIZABETA, +čl.ob. BELIĆ; *PETKOVIĆ ANTUN;

                                                  *RUŽIĆ IVAN, KATARINA, +čl.ob. RUŽIĆ;

                                                  *NAJMAN MATIJA, ANTONIJA, STJEPAN, IVAN, +čl.ob. BOŽEK

                   10:30 sati OTOK; PROŠTENJE SRCA ISUSOVA 

                                        - za sve štovatelje Srca Isusova; *BOGOMOLEC KATARINA i JOSIP


   TISAK: Glas Koncila, RADOSNA VIJEST, Glasnik Srca Isusova, Listić sv. Jakoba.

         - na misama moramo poštovati mjere zaštite zdravlja: nositi zaštitne maske i držati razmak.

PRVOPRIČESNIKE  POZIVAMO

NA SUSRET U CRKVU

srijeda u 9 sati

 

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat