XII. NEDJELJA KROZ GODINU

19.06.2022

XII. NEDJELJA KROZ GODINU – 19.06.2022.

Godišnjica posvete župne crkve u Prelogu

                07:00 sati Rana župna misa

                09:00 sati MIKEC TOMO, MAGDALENA, MARGITA; REŽEK IVAN, MARIJA, VIKTOR,                                     

                                 PRVINŠEK FRANC, VERA, IVANČOK ANDRIJA

                10:30 sati OTOK; PROŠTENJE SRCA ISUSOVA; Za sve štovatelje SRCA ISUSOVA;


20.06 ponedjeljak   07:00 sati  IVAN VLAH, +čl.ob. KALŠAN

                                                   *BERMANEC KATARINA i STJEPAN (III.)


21.06 utorak         07:00 sati ZORAN VUK
Sv. Alojzije         07:30 sati Misa zahvalnica (Te Deum – Tebe Boga hvalimo)

Gonzaga                              za kraj školske godine

                                               *ALOJZIJE MARTINEC, *ALOJZIJE VOJVODA, *ALOJZIJE SLAVIČEK 


22.06. srijeda       07:00 sati HORVATIĆ DRAGUTIN i AGNEZA


23.06. četvrtak     07:00 sati *HRŽIĆ JOSIP, KATARINA; +čl.ob. HRŽIĆ; MLINARIĆ STJEPAN,                                                        MARIJA i JOSIP
                                              *HORVAT VINKO, ANGELA, DRAGO i STJEPAN
                            18:00 sati *NOVAK BLAŽENKA; *FLETEN MAGDALENA (II.) i ANTUN


                                                                     SVETKOVINA SRCA ISUSOVA
24.06. petak         07:00 sati *Za duše u čistilištu *IGREC IVAN; KRUŠELJ VALENT;

                                                                               + čl.ob. IGREC, KRUŠELJ, SETNIK
                                    *TKALČEC IVAN, MAGDALENA; KOS IVAN, EMILIJA i KOS IVAN
                                    *HAJDINJAK IVAN, +čl.ob. HAJDINJAK i PETKOVIĆ 

                              18:00 sati OTOK *KALŠAN TOMO, +čl.ob. KALŠAN i ROJKO
                                                        *BETI CECILIJA, PAVAO, IVAN; NAJMAN EVA i FRANJO


                                                       SPOMENDAN BEZGREŠNOG SRCA MARIJINA
25.06. subota    07:00 sati *NOVAK JELKA i MARIJAN *GRABANT IVAN; ŽIVOLIĆ IVAN i AGNEZA
                            19:00 sati 3. dan trodnevnice uoči Mlade mise u Petrijancu
                                              
Predvoditelj preč. Antun Hoblaj i Župni zbor župe Prelog

 


XIII. NEDJELJA KROZ GODINU – 26.06.2022.

„Nedjelja Srca Isusova“

                 07:00 sati RANA ŽUPNA MISA

              09:00 sati OTOK; LASTAVEC AGNEZA (III.) i JOSIP

                10:30 sati POLDANJICA Msgr. Antun Perčić; *SLAVIČEK KATA (III.) i JAKOB
              10:30 sati PETRIJANEC – MAJERJE – kapela Presvetog Srca Isusova
                                 Mlada misa vlč. Dominika
Cestara
             
Proštenje Goričan – Ivanje


1) TISAK: Glas Koncila, Listić sv. Jakoba,

2) OZIV: Marko Vilus i Monika Sabolek

3) Osnovnoškolce i srednjoškolce pozivamo na Misu zahvalnicu u utorak u 7:30 sati.

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat