XVI. NEDJELJA KROZ GODINU

18.07.2021

XVI. NEDJELJA KROZ GODINU – 18.07.2021.

      07:00 sati Rana župna misa

      08:30 sati +čl.ob. HORVAT FRANJE, +čl.ob. PURIĆ

      10:00 sati POLDANJICA; 1. VUK IVANKA (II.) 2. ŠTAMPAR DRAGICA, STJEPAN i  ĐURO;

                                            3. HOZJAK JOSIP i ALOJZIJE

                          Škapularsko proštenje - Sv. Juraj u Trnju


  19. ponedjeljak        07:00 sati *Zahvalnica; *PAVČEC JELENA, KULIĆ MILICA


                                  Sveti  Ilija - prorok

   20. utorak                07:00 sati 1. HORVATIĆ DRAGUTIN i AGNEZA (III.)

                                                  2. STRNAD DRAGUTIN, JOSIP, +čl.ob. STRNAD


   21.srijeda                 07:00 sati *MUSTAK MAGDALENA, +čl.ob. MUSTAK-HLIŠĆ-ĐEBI; +čl.ob. ORŠULIĆ

                                                    MANDA, JURE;VILUS SUZANA, +čl.ob. VILUS

                                                  *KOSEC IVAN(II.) i JELENA


                                  Marija Magdalena – TRODNEVNICA – Župni zbor Sv. Jakoba Prelog

   22. četvrtak             18:00 sati *RUŽMAN IVAN MAGA, +čl.ob. SINKOVIĆ TOME

                                                  *NAJMAN AUGUST; KAVRAN NIKOLA, KATARINA, FRANCISKA i STJEPAN


                                  Sveta Brigita – redovnica – TRODNEVNICA – Zbor Sv. Lovre Cirkovljan

   23. petak                 18:00 sati *ZVORNIK JOSIP, FRANJO, ROZALIJA, TOMO, ĐURO, VLADIMIR,

                                                   FILIPIĆ FRANCISKA i ALOJZIJE ;

                                                  *+čl.ob.BOŽEK ANTUN; STJEPANA; GANZER ZVONKO i SNJEŽANA


   24. subota               17:00 sati Krštenje: Vivien Glavina

                                  18:00 sati TRODNEVNICA – Zbor Udruge Umirovljenika

                                                  *NOVAK JELENA, ANTUN, FRANJO, KATARINA;

                                                  *PANDUR VINKO, JELENA, VALDEC FABIJAN i ANA


SVETI JAKOB – APOSTOL – JAKOPLJE - PROŠTENJE

XVII. NEDJELJA KROZ GODINU – 25.07.2021.

      07:00 sati Rana župna misa za sve štovatelje Sv. Jakoba-vlč. Marko Domiter

      11:00 sati SVEČANA POLDANJICA; Dr. Krunoslav Novak

                          *Na nakanu za sve štovatelje Sv. Jakoba;

                          *PEČATNIK JAKOB, +čl.ob. PEČATNIK i ROJKO;

                          *NOVAK JELKA i MARIJAN (III.); *LUKAČIĆ JAKOB i ANTONIJA;

                          *TOMAŠIĆ KARLO, EMILIJA, DRAGUTIN, BISERKA i JASNICA


TISAK: Glas Koncila, VERITAS, RADOSNA VIJEST, MARIJA, KANA,  Listić sv. Jakoba.

         - na misama moramo poštovati mjere zaštite zdravlja: nositi zaštitne maske i držati razmak.

         - Ljetni raspored Sv. Misa 07:00 – 08:30 – 10:00 sati.

         - Župno zavjetno HODOČAŠĆE NA MARIJU BISTRICU – 31.07.2021. (automobilima)

         - Župno zavjetno HODOČAŠĆE NA TRSAT – 05.08.2021. (autobusom)- 130,00 kn, upišite se u sakristiji.

         - U srijedu – 21.07.2021. je KLEČANJE u Maloj Subotici.

         - četvrtak, petak i subotu nema mise ujutro, jer je TRODNEVNICA. 17:30 sati KRUNICA i prilika za  

           svetu Ispovijed, 18 sati Sveta Misa.

          OZIV: Tomislav Kežman i Barbara Martinec

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat