ŽUPNO PASTORALNO VIJEĆE

Temeljna odrednica Drugog vatikanskog koncila je ekleziologija zajedništva i poslanja. Na temelju istog, cijela Crkva, svi vjernici, svaki prema svojoj službi, sudjeluje u pastoralnoj djelatnosti Crkve kao zajednice. Formiranje Župnog pastoralnog vijeća (ŽPV) teološka je i moralna obveza svake župne zajednice.

Župno pastoralno vijeće je savjetodavno i djelatno tijelo sastavljeno od predstavnika vjernika-laika i osoba koje u župi imaju udjela u pastoralnoj službi. Ono proučava, planira, usklađuje, priprema i provjerava izvođenje pastoralnog rada u župi. ŽPV potiče i omogućuje suodgovornost u sudjelovanju svih vjernika u životu župe. Članovi Vijeća mogu biti samo praktični vjernici.

ŽPV čine:

članovi po službi: župnik, župni vikar, predstavnici vjeroučitelja, predstavnik župnog ekonomskog vijeća; voditelji i predstavnici pojedinačnih skupina u župi: župnog Caritasa, župnih zborova, skupine mladih, te drugih zajednica i udruga; članovi izabrani od strane cijele župne zajednice.

ŽPV, župe sv. Jakoba u Prelogu broji, uz župnika i župnog vikara, 28 članova. Sve predložene i izabrane kandidate župnik je predložio Ordinariju na odobrenje. Po primitku Odobrenja održana je 1. konstituirajuća sjednica ŽPV, 23. 02. 2013. na kojoj su izabrani i potvrđeni kandidati imenovani članovima ŽPV. Mandat traje 5 godina.

Predsjednik Vijeća je župnik koji saziva sjednice Vijeća.

Na prvoj sjednici izabrano je Tajništvo Vijeća koje čine: župnik, tajnica i još troje članova. Tajništvo priprema dnevni red sjednica, pomaže pri vođenju i brine za provođenje prihvaćenih zaključaka. Zapisnike sjednica vodi tajnica ŽPV-a.

Članovi ŽPV-a:

 1. Belić Mirjana
 2. Benč Silvio
 3. Čižmešija Darko
 4. Čonkaš Petra
 5. Fleten-Sever Jasminka, čl. tajništva
 6. Fleten Marija
 7. Glavina Josip
 8. Glavina Marijan
 9. Horvat Nikola
 10. Kemec Vinko
 11. Kočiš Ivica
 12. Krušelj Marta
 13. Krušelj Petar
 14. Malek Alojz
 15. Martinec Branko
 16. Pavlic Mario
 17. Posavec Marta
 18. Ružman Vladimir
 19. Sokač Davor
 20. Sokač Željko, čl. tajništva
 21. Šengulja Stjepan
 22. Šestan Tomo
 23. Šimić Davorka, čl. tajništva
 24. Šoštarec Ana
 25. Trstenjak Anica, tajnica
 26. Trstenjak Stjepan
 27. Vuk Vedrana
 28. Zvonarek Josip

Molimo i vjerujemo u snagu Duha Svetoga koji nas potiče na djelovanje u Duhu ljubavi i služenja cijeloj župnoj zajednici.


Anica Trstenjak

tajnica ŽPV-a

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat