CIRKOVLJAN

Fotografije uz članak 7

Cirkovljan je jedna od dvije filijale župe sv. Jakoba st. ap. Prelog. Samo mjesto nalazi se s istočne strane Preloga. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine Cirkovljan ima 229 obiteljskih kućanstava ili 819 stanovnika.

Između ostalog Cirkovljan ima nekoliko crkveno – kulturnih znamenitosti koje ovdje donosimo.

Kapela sv. Lovre u Cirkovljanu

Smatra se da je ova velika kapela građena već u 14. i 15. stoljeću, s obzirom na to da se mjesto Cirkovljan spominje već u prvom popisu župa Zagrebačke biskupije 1334. godine. U doba gradnje crkva u Cirkovljanu imala je gotičko nadsvođeno mrežasto svetište, visoke i uske gotičke prozore i gotički trijumfalni luk, a izvana rustične kontrafore. Vjerojatno je to bila templarska crkva (francuskih redovnika Templara, nastalih u Križarskim ratovima, koje je lokalno stanovništvo nazivalo "črleni fratri"). Na žalost, do danas je od te crkve ostalo vidljivo tek djelomično sačuvano gotičko svetište s nekoliko zazidanih gotičkih prozora. Kapela je krajem 18. stoljeća doživjela temeljitu barokizaciju, a godina 1784., uklesana na ulaznom portalu, upućuje na vrijeme njezine barokizacije. Lađa crkve je potpuno izmijenjena, a pregrađen je i veći dio svetišta.

Zvonik, kasnobarokno-klasicističkih oznaka, sagrađen je između 1813. i 1825. godine, svetište crkve oslikano je 1793., a lađa 1844. godine. Na južnoj vanjskoj fasadi lađe naslikan je sunčani sat koji je izradio R. Balaš iz Preloga 1915. godine. Sakristija, na sjevernoj strani crkve, dograđena je 1784. godine. Crkveni inventar u kapeli potječe uglavnom iz prve polovice 19. stoljeća, a sastoji se od tri oltara građena od smeđeg drveta s pozlaćenim kapitelima, rad varaždinskog majstora Antuna Pitscha iz 1939. godine. Orgulje je izradio mađarski majstor Nandor Peperth 1907. godine. Kapela je ograđena željenom ogradom koja predstavlja vrlo vrijedno djelo domaćih kovačkih majstora. Cirkovljanska je kapela najstariji objekt srednjovjekovne arhitekture u preloškom kraju do danas očuvan.

Poklonac "Pieta" na Trgu sv. Lovre u Cirkovljanu

Na istočnoj strani lijepo uređenog Trga sv. Lovre nalazi se klasicistički poklonac u obliku otvorene kapelice. Podignut je 1786. godine, a u njemu se nalazi kip Majke Božje kako u naručju drži Isusa skinutog s križa ("Pieta"). Poklonac je obnovljen 1985. i 2010. godine.

Oltar crkve sv. Lovre u Cirkovljanu.

Unutrašnji inventar kapele sv. Lovre u Cirkovljanu sastoji se od tri oltara građenih od smeđeg drveta s pozlaćenim kapitelima koje je izradio varaždinski majstor Antun Pitsch 1939. godine. Uz glavni oltar sv. Lovre ističe se i oltar sv. Florijana.

Kip bi. Alojzija Stepinca na Trgu sv. Lovre u Cirkovljanu

Ovaj kip, smješten na sjeveroistočnoj strani Trga sv. Lovre, rad je hrvatskog akademskog kipara Ante Orlića, a predstavlja blaženika u nadnaravnoj veličini s pogledom uprtim prema crkvi. Kip je svome rodnom mjestu Cirkovljanu darovao dr. sc. Matija Berljak, domaći sin, svećenik i kanonik Prvostolnog kaptola zagrebačkog, profesor prava na Katoličkom bogoslovnom fakultetu i veliki donator Muzeja Croata Insulanus Grada Preloga.

Kontakt

Župa sv. Jakoba st. ap.
Glavna ulica 34
40323 PRELOG

Telefon: 040 645 106
Fax:       040 646 700
info@zupa-prelog.hr

Antun Hoblaj, župnik i dekan
Preloški dekanat