Page 7 - Zupa_Prelog_monografija_2017
P. 7

Josip Detoni
              »Biti s ljudima kad najviše trpe« ....................................................................... 111
          Margita Blažeka
              Caritas župe sv. Jakoba u Prelogu .................................................................... 113
          Anica Čerepinko
              Obitelj, župa i škola u Prelogu – u najužoj suradnji
              za cjelovit odgoj djece i mladih ......................................................................... 115
          Vedrana Vuk Tomac
              Dječji zbor »Ribari sv. Jakoba« i VIS »Agnus«
              – mjesta odrastanja u vjeri ................................................................................. 117
          Marijan Glavina
              Roditelj, stručni radnik, društveno zauzeta osoba
              i aktivan vjernik u župi ...................................................................................... 119
          Odilon Gbènoukpo Singbo
              Na licu našeg župnika uvijek otkrivam najljepši Božji vitraj ....................... 122
          Ivan Mlinarić
              Dugogodišnje iskustvo učitelja razredne nastave
              i suradnja sa župnikom ...................................................................................... 124
          Alojzije Šestan
              Doprinos Antuna Hoblaja u osnivanju i radu Zrinske garde ...................... 126
          Renata Kutnjak-Kiš
              Od prvih koraka u vjeri do suradnje na promicanju zdravlja ..................... 128
          Marija Hrešć
              Naš dobar pastir i prijatelj ................................................................................. 131
          Marko Košak
              Radujte se molitvi i životu koji vam je Bog podario ..................................... 133
          Vladimir Kranjčević
              Varaždinske barokne večeri u župnoj crkvi sv. Jakoba u Prelogu .............. 134
          Jasminka Pervan
              Služba kantorice i voditeljice crkvenog zbora
              župe sv. Jakoba u Prelogu ................................................................................. 136
          Josip Bermanec
              Župna zajednica danas: od »cemeštra« do pastoralnog
              i ekonomskog vijeća ........................................................................................... 138
          Marta Posavec
              »Služavke sv. Jakoba« – zajednica uresitelja crkve ........................................ 142
          Marija Fleten
              Treba reći »hvala«! .............................................................................................. 144


      Treći dio
      ŽUPNA ZAJEDNICA U RETROSPEKTIVI I PERSPEKTIVI


      I.
      antun Štefan, Zagreb
      Misionari iz župe Prelog u 20. stoljeću ..................................................................................... 148


      II.
      krunoslav novak, Zagreb
      Župnik komunikator u pastoralnoj službi ................................................................................ 160

      III.
      stJepan naJMan, Varaždin
      Začetak i klijalište duhovnog poziva u obitelji i župnoj zajednici ......................................... 166

      IV.
      anđelKo igrec, Varaždin
      »Dati da te pojedu« ....................................................................................................................... 168

                                                                7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12